Życiorys

kornel-historia

Kornel Morawiecki urodził się w Warszawie w 1941.

Z wykształcenia fizyk, uzyskał stopień dr nauk. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie Politechniki Wrocławskiej.

W 1968 r. z grupą przyjaciół kolportował ulotki i malował napisy na murach, protestując przeciwko represjom wobec studentów i inwazji na Czechosłowację. Podobne ulotki grupa wydała po masakrze robotników Wybrzeża w Grudniu 70.

W 1979 r. wszedł w skład redakcji niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”, którego wkrótce został głównym redaktorem i wydawcą. W sierpniu 1980 r. wydawał ulotki wzywające do podjęcia strajku solidarnościowego z Wybrzeżem. Aktywny działacz „Solidarności”, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów.

W przerwie obrad aresztowany od zarzutem wydania ulotek w języku rosyjskim, wzywających do odmowy udziału w ewentualnej interwencji w Polsce. Zwolniony i sądzony z wolnej stopy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania. Ukrywał się. Zorganizował druk i kolportaż pierwszego w kraju pisma podziemnego po 13 grudnia 1981 r. – „Z Dnia na Dzień”.

Na bazie sieci kolportażu zaczęły się tworzyć struktury zakładowego Regionalnego Komitetu Strajkowego. Wskutek sporu o strategię działania z przewodniczącym RKS Władysławem Frasyniukiem w czerwcu 1982 r. utworzył nową organizację pod nazwą Solidarność Walcząca i stanął na jej czele.

Mimo użycia ogromnych środków SB zdołała aresztować Morawieckiego dopiero 9 listopada 1987 r.

Po kilkumiesięcznym śledztwie szantażem zmuszono go do wyrażenia zgody na wyjazd (twierdzono, iż aresztowany w styczniu 1988 r. Andrzej Kołodziej ma raka, którego można wyleczyć tylko za granicą, wyjazd zaś możliwy jest jedynie we dwóch). Gdy po kilku dniach Morawiecki próbował wrócić do kraju, został odesłany za granicę. W trakcie strajków w sierpniu 1988 r. nielegalnie posługując się nie swoim paszportem wrócił do kraju.

Przeciwnik obrad Okrągłego Stołu, uważał, iż komunistom należy postawić twarde warunki kapitulacji. Zaprzestał ukrywania się w 1990 r.

Obecnie poseł z ruchu Kukiz’15, Marszałek Senior. Jest redaktorem naczelnym ogólnopolskiego tygodnika gazeta „Obywatelska”.